Ana içeriğe atla

Misyon ve Vizyon

Misyon

            Bölümümüz, İlköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz bir yanıyla ana dili Türkçe diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek durumundadır. Bu anlamda İlköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dili bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk Bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüzün ilk ve en büyük amacı; ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, ilköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleritanımlamaktadır.

          Mezunlarımız, yabancılara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi verebilecek; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

Vizyon

 

             Misyonumuz doğrultusunda çalışmalar yürüterek alanında söz sahibi bir bölüm olmak.