Ana içeriğe atla

Hakkında

            Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin köklü eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel amacı akademik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu benimseyerek araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline haiz; "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen" adayları yetiştirmektir. Ayrıca bölümümüzde, modern eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak, bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bireyleri millî ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçlar benimsenmiştir.

 

         Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler; "Türkçe Öğretmeni" unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ilköğretim ikinci kademede (5, 6, 7, 8. sınıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde geniş iş imkanlarına sahiptir. Mezunlarımız, yabancılara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi verebilecek; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olacaklardır. Bu doğrultuda bölümümüzde ilköğretim Türkçe öğretmenliği çerçeve programına uygun olarak Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Türk kültürünü ihtiva eden dersler ile bu derslerin nasıl öğretileceğine dair yöntem ve teknikler bilgisini örnekleyen teorik ve uygulamalı derslerin ayrıntılı bir biçimde öğretilmesine yönelik planlama yapılmıştır.