Skip to main content
Slider

YTÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin köklü eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel amacı akademik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu benimseyerek araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline haiz; "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen" adayları yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin köklü eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel amacı akademik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu benimseyerek araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline haiz; "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen" adayları yetiştirmektir. Ayrıca bölümümüzde, modern eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak, bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bireyleri millî ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçlar benimsenmiştir.