2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Eğitimi için Yaz Okulunda Açılması Muhtemel DerslerTüm Duyurular
24
HAZ

SBO2020

Çevre Eğitimi

Prof. Dr.

Meryem HAYIR KANAT

SBO4151

Afetler ve Afet Yönetimi

Prof. Dr.

Meryem HAYIR KANAT

SBO4161

Sanat ve Müze Eğitimi

Doç. Dr.

Genç Osman İLHAN

SBO2130

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doç. Dr.

Şahin ORUÇ

SBO2410

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı

Doç. Dr.

Şahin ORUÇ

SBO2920

Zeka ve Akıl Oyunları

Doç. Dr.

Şahin ORUÇ

SBO3632

Sosyal Bilgiler Öğretimi 2

Doç. Dr.

Şahin ORUÇ

SBO2070

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi

Doç. Dr.

Mustafa ŞEKER

SBO2420

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih

Doç. Dr.

Mustafa ŞEKER

SBO4171

Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi

Doç. Dr.

Mustafa ŞEKER

SBO4282

Karakter ve Değer Eğitimi

Doç. Dr.

Mustafa ŞEKER